ReadyPlanet.com
dot
dot
Web-Board M.T.Broker
dot
bulletกระดาน สนทนา เอ็ม.ที.
dot
ความรู้เรื่อง การประกันภัย
dot
bulletประกันชีวิต
bulletประกันภัย ภาคบังคับ พ.ร.บ.
bulletประกันภัย รถยนต์
bulletประกัน อัคคีภัย
bulletประกัน อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
bulletประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
bulletประกัน อุบัติเหตุ เดินทาง
bulletประกัน ความรับผิด สาธารณะ
bulletประกัน อิสรภาพ (ผู้ต้องหา)
bulletประกันภัย ผู้โดยสาร เรือ
bulletประกันภัย โจรกรรม
bulletประกันภัย สำหรับ เจ้าบ้าน
bulletประกันภัย ทางทะเล และ ขนส่ง
bulletประกันภัย สำหรับ ผู้บริหาร
bulletประกัน สุขภาพ
bulletประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์
bulletประกันภัย สินเชื่อทางการค้า
bulletประกันภัย ทางวิศวกรรม
bulletประกันภัย การว่างงาน
bulletบริการ ฟรี ที่ปรึกษาประกันภัย
bulletบริการ ฟรี อบรมขับขี่ปลอดภัย
dot
เว็บลิงค์ เพื่อสังคม
dot
bulletมูลนิธิ เมา ไม่ขับ
bulletเตือนภัย พยากรณ์ อากาศ
bulletร่วมด้วย-ช่วยกัน 1677
dot
เว็บลิงค์ พลังงาน ทดแทน
dot
bulletความรู้ สำหรับรถยนต์ ติดตั้งแก็ส
dot
เว็บลิงค์ สบาย สบาย
dot
bulletอ่านข่าว กับ นสพ.สยามธุรกิจ
bulletรับสมัคร รายได้เสริม ตัวแทน ประกันภัย ประกันชีวิต ฟรี


แลกลิงก์


บริษัทประกันชีวิต

                                                 กัชีวิ 

    

        ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต ประกันชีวิต คือ อีกทางเลือกที่ดีในการออมที่ให้ประโยชน์ ถึง 2 ข้อ คือ 

        1. เป็นการออมทรัพย์ระยะยาว ที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดี ไม่แพ้สถาบันการเงินอื่นๆ ผลตอบแทนจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่ กับ ทุนประกันชีวิต ของแบบประกัน เนื่องจากจะได้รับเงินผลประโยชน์ เมื่อครบกำหนดสัญญา และ หรือเงินผลประโยชน์ ระหว่างสัญญา และ ได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ก่อนกำหนดในกรณีที่กรมธรรม์ ดังกล่าว มีมูลค่าเงินสด (ยกเว้น) แบบประกันประเภทภายในกำหนดเวลา

        2. ให้ความคุ้มครองรายได้ ของครอบครัว ด้วยทุนประกันชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ก่อนครบสัญญา

(ประโยชน์ระหว่างทาง)  คือ ทุนประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองครอบครัว 

(ประโยชน์--ปลายทาง)  คือ เงินออมที่จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ ยกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งสามารถนำไป

ใช้ได้ในหลายวัตถุประสวค์ เช่น ทุนการศึกษาบุตร ทุนเกษียนอายุ

        ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ คือ เกราะป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพ เพราะด้วยเบี้ยประกันเพียงเล็กน้อย ต่อปี จะช่วยให้ท่านได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีอย่างเต็มที่ตามวงเงินคุ้มครองที่สูง

        การประกันสุขภาพ คือ เกราะป้องกันความเสียหายต่อเงินออม ค่ารักษาพยาบาล เป็นอะไรที่สามารถ ประมาณการได้ล่วงหน้า และ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครในครอบครัว ดังนั้นหากจำเป้นต้องป่วยทั้งที จะเสียเงินออมของตัวเองทำไม การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ คือ การสละเงินออมส่วนน้อย เพื่อรักษาเงินออมส่วนใหญ่ให้คงอยู่งอกเงย ต่อไป โดยท่านจะได้รับการชดเชย ที่สูงกว่ามากมายเมื่อเจ็บป่วย

        ในการเลือก จัดทำประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ ทางเรา ขอให้ท่าน โปรดติดต่อ เพื่อแจ้งความต้องการของท่าน และ วัตถุประสงค์ ในการจัดทำประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ของท่าน เพื่อตัวแทนของท่านได้ แนะนำให้คำปรึกษาท่าน และ นำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุด และ เหมาะสม ซึ่งจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ และ ผลตอบแทนต่างๆ อย่างคุ้มค่า สำหรับท่าน ต่อไป

        ท่านสามาถ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นรายเดือน เริ่มต้น เดือนละ 500 บาท ขึ้นไปอยู่ที่ แบบประกัน ที่ท่านเลือก โดยเราจะนำเสนอ แบบประกันให้ท่านเลือก ตามความเหมาะสม ของท่านต่อไป การชำระค่า เบี้ยประกันชีวิต ท่านสามารถ เลือกชำระ หรือ ผ่อนชำระ ได้หลากหลายวิธี เช่น. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ชำระผ่าน บัตร วีซ่า บัตร มาสเตอร์ การด์ ได้ทันที ค่ะ

                                                              ขอแสดงความนับถือ และ ขอขอบคุณท่านที่ สั่งซื้อ หรือ เยี่ยมชม

                                                                          เอ็ม.ที.โบรกเกอร์ ประกันภัย ประกันชีวิต ครบวงจร

เรียน ท่านที่เคารพทุกท่านฯ ค่ะ

เราจะเห็นได้ว่า

บางครั้งสิ่งที่เราอยากทำในอดีต

มิอาจย้อนวันเวลาได้

หลักประกันสำหรับคนที่ท่านรัก

รอท่านฯ........อยู่ ค่ะ

    

โปรโมชั่น แบ่งเบา ภาระท่านฯ ผ่อนเบี้ยประกัน เริ่มต้น เดือนละไม่ถึง 1 พันบาท

หรือ มีงินออม เป็นล้าน ตอนสูงวัย

 สนใจปรึกษา ฟรี เรื่อง การออมทรัพย์ประกันชีวิต 

โปรดติดต่อ ผ.จ.ก 086-3240315 ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ค่ะ

ขอขอบคุณ ทุกท่านฯ ที่สนใจเยี่มชม ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 


 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์บริการประกันภัย เอ็ม.ที.โบรกเกอร์ ขอขอบพระคุณท่าน ที่สั่งซื้อ ประกันภัย และ เยี่มชม เว็บไซต์ ของเรา