ReadyPlanet.com
dot
dot
Web-Board M.T.Broker
dot
bulletกระดาน สนทนา เอ็ม.ที.
dot
ความรู้เรื่อง การประกันภัย
dot
bulletประกันชีวิต
bulletประกันภัย ภาคบังคับ พ.ร.บ.
bulletประกันภัย รถยนต์
bulletประกัน อัคคีภัย
bulletประกัน อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
bulletประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
bulletประกัน อุบัติเหตุ เดินทาง
bulletประกัน ความรับผิด สาธารณะ
bulletประกัน อิสรภาพ (ผู้ต้องหา)
bulletประกันภัย ผู้โดยสาร เรือ
bulletประกันภัย โจรกรรม
bulletประกันภัย สำหรับ เจ้าบ้าน
bulletประกันภัย ทางทะเล และ ขนส่ง
bulletประกันภัย สำหรับ ผู้บริหาร
bulletประกัน สุขภาพ
bulletประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์
bulletประกันภัย สินเชื่อทางการค้า
bulletประกันภัย ทางวิศวกรรม
bulletประกันภัย การว่างงาน
bulletบริการ ฟรี ที่ปรึกษาประกันภัย
bulletบริการ ฟรี อบรมขับขี่ปลอดภัย
dot
เว็บลิงค์ เพื่อสังคม
dot
bulletมูลนิธิ เมา ไม่ขับ
bulletเตือนภัย พยากรณ์ อากาศ
bulletร่วมด้วย-ช่วยกัน 1677
dot
เว็บลิงค์ พลังงาน ทดแทน
dot
bulletความรู้ สำหรับรถยนต์ ติดตั้งแก็ส
dot
เว็บลิงค์ สบาย สบาย
dot
bulletอ่านข่าว กับ นสพ.สยามธุรกิจ
bulletรับสมัคร รายได้เสริม ตัวแทน ประกันภัย ประกันชีวิต ฟรี


แลกลิงก์


ประกันภัย ภาคบังคับ พ.ร.บ.

 สนใจทำประกันภัย << คลิก

  การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หมายถึงการประกันภัยรถประเภทที่กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับ ผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการประเภทการประกันภัยรถ โดยรัฐบาลมีเจตจำนงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นสำคัญ

ผู้มีหน้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ.)

1. เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)

2. ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)

3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ

รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ

ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ให้จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีจำนวนเงินดังนี้ 

1.ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                 30,000 บาท

2.ค่าทุพพลลภาพ/สูญเสียอวัยวะ หรือ ค่าปลงศพ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

หมายถึง ค่าสินไหมทดแทน สำหรับ ความเสียหาย ต่อชีวิต-ร่างกาย ของผู้ประสบภัยจากรถ ที่บริษัทประกันภัย ต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุ จากรถนั้นเป็นความผิด ของผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย

1.กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                                         80,000 บาท

2.กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร                                                  300,000 บาท

3.สำหรับ สูญเสียอวัยวะ ตามเงื่อนไข กรมธรรม์ ข้อที่่.3                          200,000 - 300,000 บาท

4.ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน                4,000 บาท

(หมายเหตุ) จำนวนเงิน ข้อ ที่ 1,2,3,4 รวมกัน ไม่เกิน 304,000 บาท (ต่อ 1 คน)

(คำแนะนำ)

                   เมื่อประสบภัยจากรถ ขอให้ท่านฯ แจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ท่านฯ ทำประกันภัย ไว้โดยด่วน เพื่อบริษัทประกันภัย ได้รับเรื่อง และ ให้คำแนะนำท่านฯ ดำเนินการในการใช้สิทธิ จากกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้องต่อไป 

                  หากท่านฯ จำเบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทประกันภัย ไม่ได้ไม่ได้ ขอให้ท่านฯ โทรศัพท์ ติดต่อ ตัวแทนที่ท่านฯ ทำประกันไว้ให้ติดต่อประสานงานแทนท่านฯได้ หรือ โทร.สายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อช่วยหาข้อมูลการทำประกันภัยของรถท่านฯ ต่อไป

                   รถจักรยานยนต์ แจ้งเหตุ บริษัท กลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด CALL CENTER 1791

 


 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์บริการประกันภัย เอ็ม.ที.โบรกเกอร์ ขอขอบพระคุณท่าน ที่สั่งซื้อ ประกันภัย และ เยี่มชม เว็บไซต์ ของเรา